Adatkezelés


Adatkezelési Tájékoztató

I. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, jogcíme és időtartama

1. Az adatkezelés jogcíme:
Az Oldalt Felhasználók adatainak kezelése a Felhasználók önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján történik.

2. Az adatkezeléssel érintettek köre:
Az adatkezeléssel érintettek köre az Oldalt használó személyek csoportja, akik az Anonim Digitális Azonosító (ADA) rendszerében regisztrálva szavazatukat leadták az Oldalon. (A továbbiakban: “Felhasználók”)

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

3.1. Az Oldal a testre szabott kiszolgálás, a felhasználói élmény javítása és az azonosítás érdekében Felhasználó számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t helyez el. Amennyiben az Oldalt Felhasználó nem kíván cookie-kat használni, a böngészőben letilthatja azokat. A cookie-k használatának letiltása korlátozhatja az Oldal funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

3.2. Az Oldal a Felhasználókról a következő adatokat őrzi meg:

– az ADA által megadott, az eredetit helyettesítő, “proxy” rendszerazonosító,
– az ADA által megadott digitális igazolvány neve
– a felhasználó által leadott szavazat

3.3. Az Oldal a Felhasználók fenti adatait megőrzi. Az Oldal csak azon Felhasználókról őriz meg adatokat, akik a szavazatukat az Oldal szabályai szerint érvényesen leadták.

3.4. Az adatok kezelésének célja annak megállapítása, hányan adták le a szavazatukat érvényesen egy adott kérdésben és régióban.

4. Az Oldal adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célból nem kezel.

II. Az adatok tárolása, adatfeldolgozás

Az Oldal működését biztosító, azt kiszolgáló szerver az Európai Unió területén található, címe:

Lahnsteiner Str. 7
07629 Hermsdorf
Németország

III. Adattovábbítás

Az Oldal személyes adatot Harmadik személyeknek csak az Oldalt Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján előírt adattovábbítási vagy nyilvánosságra hozatali kötelezettségekre.

IV. Adatbiztonság

Az Oldal gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, és minden elvárható technikai, műszaki és szervezési intézkedést megtesz, valamint minden olyan eljárási szabályt kialakít, amely a biztonságos adatkezelés érvényre juttatásához szükséges.

V. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Oldal nem kezel, és nem tárol személyes adatokat.

A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG-az alábbi címen érhető el:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-131303/2017.

VI. Az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya, módosítása

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2017.06.14. napján lép hatályba.

Az Oldal fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben és módon tájékoztatást ad az érintetteknek.

Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban kérdése merülne fel, az info@szabadszavazas.hu e-mail címre érkezett kérdésekre biztosítunk válaszadást.


Bezár