Támogatja Ön, hogy legyen átlátható és az államtól a jelenleginél függetlenebb a pártok finanszírozása?


Mi a probléma?

2017. október 24-én a Fidesz  (Gulyás Gergely és Répássy Róbert javaslatára) törvénymódosítási javaslatot nyújtott be a parlamentben a kampányszabályozás módosítására – alig fél évvel a következő, 2018-as parlamenti választások előtt. November 14-én a javaslatot a képviselők nagy többsége el is fogadta. A javaslat a pártfinanszírozás rendszerét reformálja, gyakorlatilag azonban a kisebb pártok versenyhelyzetét gyengíti. A módosítás azokat a pártokat, amelyek a választásokon egy százalékot vagy annál kevesebbet érnek el, az állami támogatás visszafizetésére kötelezi; így ezeknek a pártoknak egész elnöksége saját vagyonával lesz felelős a választási kudarcért.  Hasonló javaslattal már előállt korábban a Közös Ország Mozgalom: ők is az 1% alatt teljesítő pártok számára tennék kötelezővé az állami támogatás visszafizetését. A törvényjavaslat célja, hogy visszaszoruljanak az ún. kamupártok, de ezzel párhuzamosan csökken a politizálási aktivitás is. A pártfinanszírozás szabályozása sürgető, és mindegyik politikai oldalt foglalkoztatja, de a jelenlegi, az átláthatóságot és a függetlenséget sem erősít módosításoknál rendszerszintűbb a kérdés.

A pénznek már az ókortól kezdve óriási szerepe volt a választásokon; és már ekkor ismert volt a kampánycsalás intézménye is. Fordulópontot a 19-20. század jelentett, amikor megjelent az általános választói jog. Ekkortájt nőtt meg a népesség, nőttek a távolságok, mindenből „több” kellett, így kampányokból is. A kampányutak finanszírozásához azonban szükség volt pénzre is. Később, a televízió megjelenésével perszonalizálódott a politika, és megjelent a marketingszemlélet a kampányokban. A párt- és kampányfinanszírozás kettévált. Míg a pártfinanszírozás a pártok szervezetének fenntartási és folyamatos költségeit jelöli, addig a kampányfinanszírozás egyedi és időben lehatárolható költségeket jelent. Magyarországon mindkét finanszírozási mód létezik, az USA-ban például viszont csak kampányfinanszírozás van.

A rendszerváltást követően itthon a pártok működését részben az 1989. II. törvény (egyesülési törvény) szabályozta, amelyet a közjóra való törekvés motivált. Célja a fair verseny kialakítása volt, de mivel  a törvény például taglétszám-ellenőrzést nem tartalmazott, sokan kihasználták azt, és a kiskapuk kijátszásából gazdagodtak meg. A pártfinanszírozás ellenőrzése és átláthatósága azóta is megoldatlan problémát jelent. Ma Magyarországon a pártfinanszírozást a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény és a választási eljárásról szóló 2013 . évi XXXVI. törvény szabályozza.

Miért igen és miért nem?

Hazánkban a párt- és kampányfinanszírozás szabályozása a rendszerváltás óta eltelt időben megoldatlan probléma maradt, ami jelentős korrupciós kockázatot jelent. Ez a kockázat csökkenti a politikusokba vetett bizalmat és a politikai aktivitást is. Elszámoltathatóság nélkül pedig nincs bizalom. A visszaélések visszaszorítása érdekében a finanszírozás szabályainak újragondolása szükséges. Az érvényben levő törvények azonban csak erősítik az átláthatatlanságot. Jelenleg a magyar adófizetők 80-90%-ban finanszírozzák a pártokat; tagi befizetésekből a pártoknak mindössze 5% támogatásuk lenne. A kampányfinanszírozásnál is hasonlóak az arányok. A 2010-es parlamenti választásokon például pártonként 386 millió forintot költhettek volna az indulók, de nagyobb pártoknál ez az összeg elérte az 1200-1500 millió forintot is. Ennek a keretnek nagy részét az állam, vagyis mi, adófizetők álltuk. Az elköltött támogatások ellenőrzése és átláthatósága szinte lehetetlen, a kiadási oldal egyáltalán nincs szabályozva. S bár az Állami Számvevőszék a törvény alapján kétévente köteles vizsgálni a pártok beszámolóit, valódiságot nem tudnak megállapítani, hiszen sem elég adat, sem megfelelő apparátus nem áll rendelkezésükre.

A 2014-es választásokon sem változott érdemben a finanszírozás átláthatósága: a választások előtt elfogadott 2013. évi LXXXVII. törvény (képviselők kampányköltéseit szabályozó) nem rendezte a választási kampány költségeinek kérdéseit. A párt- és kampányfinanszírozást azóta is a 1989. évi XXXIII. törvény szabályozza, amelyen azóta tartalmilag csak elhanyagolható módosításokat végeztek. Számos politikus, civil szervezet és kutató fogalmazott meg kritikát a törvény ellen az elmúlt években, kiemelve, hogy a korrupció táptalaja egy ilyen szabályozási csomag. 2014-ben a K- Monitor, a Transparency International és az Átlátszó olyan korrupcióellenes csomagot állított össze, amelyben részletesen kidolgozták, hogyan lehetne növelni a párt- és kampányfinanszírozási rendszer átláthatóságát és függetlenségét. A csomagot a Demokratikus Koalíció, az Együtt és a PM is támogatta. Javaslatuk szerint a korrupció csökkentése érdekében szükséges lenne egy új finanszírozási törvény megalkotása, amellyel a pártok államtól való anyagi függése jelentősen visszaszorulna.

A 2013-as választási eljárási törvény számos pontja átláthatatlan és erősíti a korrupciót, ám vannak elemei, amelyek úttörőnek számítanak az elmúlt 30 év finanszírozási szabályai közül. A törvény alapján nagyobb támogatás (a korábbi 1 millió forint helyett 5 millió forint egyéni jelöltenként) jut a pártoknak, ami a kampányidőszakban könnyítés számukra. Emellett lehetőséget kapnak arra, hogy az elektronikus médiafelületeket ingyenesen használják politikai célú hirdetésre. Ezek az intézkedések növelhetik az átláthatóságot, de a finanszírozás átláthatóságát hosszú távon nem javítják, mert csak rövid távú eredmények születnek belőle, hiszen csak a választást megelőző 50 napról lehet pontos kiadásokat megismerni. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései továbbra sem lettek szigorítva, az új szabályozásból pedig hiányoznak a sokak által sürgetett korrupciócsökkentést előirányzó javaslatok. A finanszírozási rendszer akkor tudna teljesen korrupciómentesen működni, ha mind a bevételi, mind a kiadási oldal teljesen átlátható lenne.

Mi a megoldás?

Ahhoz, hogy ne csak részeredmények szülessenek a párt- és kampányfinanszírozás területén (és ne csak az ún. kamupártok pénzügyei legyenek szabályozva), néhány elengedhetetlen változtatásra volna szükség a vonatkozó törvényekben. A pártok gazdasági átláthatósága mellett fontos volna az államtól való függőségük csökkentése, az Állami Számvevőszék jogkörének kiterjesztése, a bújtatott kampányfinanszírozás megszüntetése és az egyenlő esélyek megteremtése a kampányokban. A korrupció esélyét csökkentené az is, ha a pártok kampánnyal kapcsolatos kiadásaikat az ÁSZ-nél vagy a Magyar Kincstárnál vezetett kampányszámláról fizetnék.  Erősítené az átláthatóságot az is, ha a pártokat magán- és jogi személyek is szabályozva támogathatnák. A kepmutatas.hu javaslata például magánszemélyek esetében maximum 2 millió forint, cégeknél maximum 5 millió forint összegben határozná meg a támogatás lehetséges mértékét. Valamennyi javaslatban egyetértés mutatkozik abban is, hogy társadalmi nyomás nélkül vajmi kevés esély lesz a finanszírozási szabályok megváltoztatására. A pártok és kampányok finanszírozása azonban, ahogy láttuk, közügy, így az átláthatóbb és függetlenebb szabályozás megteremtéséhez is társadalmi összefogás szükséges.

Források:

1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98900033.TV

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159995

1989. évi II. törvény az egyesülési jogról http://www.nefmi.gov.hu/letolt/elektronikus_ugyintezes/nkom_egyesulesi_jog.pdf

2001. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV

2017-10-24 Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz) törvényjavaslata az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról http://www.parlament.hu/irom40/18003/18003.pdf

2017-10-17 Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Dr. Hadházy Ákos (LMP), Fodor Gábor (független), Szabó Szabolcs (független), Szabó Timea (független) törvényjavaslata az országgyűlési képviselők választásáról http://www.parlament.hu/irom40/17885/17885.pdf

2017-04-25 Halász János (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz) törvényjavaslata a burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról http://www.parlament.hu/irom40/15329/15329.pdf

2017-11-14 24.hu: Megszavazták a kamupártok ellen szóló javaslatot http://24.hu/belfold/2017/11/14/megszavaztak-a-kamupartok-ellen-szolo-javaslatot/

2017-10-31 hvg.hu: Nem sokkal a választások előtt nyúl a Fidesz a választási szabályokhoz http://hvg.hu/itthon/20171031_Valtoztat_a_Fidesz_a_2018as_valasztasi_szabalyokon_a_partfinanszirozas_oldalarol

2017-10-24 Medvegy Gábor, 24.hu: Már a Fidesz is visszafizettetné a kamupártok támogatását http://24.hu/belfold/2017/10/24/mar-a-fidesz-is-visszafizettetne-a-kamupartok-tamogatasat/

Közös Ország Mozgalom: Igazságot a választási rendszerben! https://kozosorszagmozgalom.hu/igazsagot-a-valasztasi-rendszerben/

A Transparency International Magyarország, a K-Monitor Egyesület és az Atlatszo.hu oknyomozó portál korrupció elleni minimumprogramja http://www.ezaminimum.hu/minimumpontok/1-p%C3%A1rt-%C3%A9s-kamp%C3%A1nyfinansz%C3%ADroz%C3%A1s.html

A Transparency International Magyarország, a K-Monitor Iroda, a Political Capital és az Átlátszó Oknyomozó Újságíró Központ projektje http://kepmutatas.hu/

2014-02-09 Képmutatás: Miért baj, ha átláthatatlan a pártfinanszírozás? http://kepmutatas.hu/wp-content/uploads/2014/02/9_Miert_baj_ha_atlathatatlan_a_partfinanszirozas.png

2014-02-04 Képmutatás: Az optimális kampányszabályozás alapelvei  http://kepmutatas.hu/wp-content/uploads/2014/02/4_Az_optim%D0%B0lis_kampanyszab%D0%B0lyozas_alapelvei.pdf

2014-02-01 Képmutatás: A választási kampányok finanszírozása – Kampánykorrupció http://kepmutatas.hu/wp-content/uploads/2014/02/1_A_valasztasi_kampanyok_finanszirozasa.pdf

2007-10-17 Jogi Fórum: A pártfinanszírozás jogi háttere http://www.jogiforum.hu/hirek/16836

Lap bezárása

Bezár